Selskapet og historie

Einar Øgrey A/S Mekaniske verksteder ble etablert i 1952.

Det som i dag er Einar Øgrey Farsund AS ble etablert i 1969 etter forespørsel fra Direktør Sejersted i Elkem til Einar Øgrey. Øgrey bestemte seg for å satse i Farsund, og ba Asbjørn Fahret om å bygge og lede bedriften.

Fra starten var Elkem Aluminium ANS Lista hovedkunden, og mange mekanikere ble sysselsatt der. Da Tinfos Jernverk AS ble etablert i Kvinesdal, fikk bedriften en ny stor kunde, spesielt på grunn av Fahrets kunnskaper innen konstruksjon av maskiner.

Mot midten av 1990-tallet ble Bredero Price Norway AS en av hovedkundene. Igjen var tjenestene som ble levert en blanding av mekanisk vedlikehold, montasje og konstruksjon.

Alcoa Automotive Castings Scandinavian Casting Center (i dag Farsund Aluminium Casting AS) ble etablert i 1996. Beliggenheten og kompetansen til Einar Øgrey Farsund AS var gunstig, og Alcoa ble en viktig kunde for bedriften.

Etter årtusenskiftet har Einar Øgrey Farsund AS levert automatiseringsprodukter til både Fibo Trespo AS og Alloc AS i Lyngdal. Bedriften har også levert en robotcelle for automatisk pakningspålegging til vindusprodusenten Nordan AS på Moi.

I løpet av første tiår etter årtusenskiftet har bedriften opparbeidet seg tung kompetanse på montasje av HVDC-anlegg. Bedriften har montert Norned-anlegget på Feda, Valhall-anlegget både på Lista og offshoremodulen som ble laget i Lowestoft, England, samt utført mye arbeid på Borwin Alpha-plattformen utenfor Tyskland (også HVDC-anlegg).

Bedriften har for tiden større prosjekt for ABB innen montasje og bygging i forbindelse med Troll-utbyggingen. Disse prosjektene finner sted i Haugesund og på Kollsnes.

Lageret

I 2006 ble lageret gjennomgått og fornyet. Ny innredning ble installert og alle lagerførte komponenter ble strekkodet.

Uttak fra lageret til jobber blir registrert ved scanning og blir lagt direkte inn i vår database.

Offshorepersonell

Vi tilbyr personell med offshorekurs.

Mellom 20 og 30 av våre fagarbeidere har erfaring med offshorearbeid gjennom eget arbeid eller utleie til en rekke oljeselskaper og offshorelokasjoner. Vi har personell med livbåtførerkurs, førstehjelpskurs og andre spesialkurs, både generelle og spesielle for ulike oljeselskaper og operatører.

Ta kontakt hvis du har spørsmål om spesielle tjenester eller mekanisk montasje, installasjon og vedlikehold offshore.

Avdeling Alcoa Norway ANS Lista

Siden mars 2007 har vi benyttet mekanisk verksted med maskinverksted hos Alcoa Norway ANS Lista (tidligere Elkem Aluminium ANS Lista).

Vi har bygget opp en egen avdeling der, med eget lager av både stål og lagerførte komponenter.

Avdelingen er en komplett avdeling med nødvendige maskiner til platearbeid, sveis og maskinering, samt plukklager for deler og stål.

Avdelingen sysselsetter rundt 20 personer. Arbeidet som utføres er mekanisk nyproduksjon, overhaling, vedlikehold, konstruksjon og design, samt kranvedlikehold og sertifisering av løfteinnretninger.