3D-modellering

Det aller meste av modelleringen som gjøres hos oss er i form av 3D-modeller.

Disse kan, på en effektiv måte, overføres til CNC-styrte bearbeidingsmaskiner. I tillegg gir modellene en kostnadseffektiv tilvirkning av produksjonsunderlag av høy kvalitet. Før produksjonen starter kan kundene inspisere modellen grundig for å verifisere konstruksjonen.

3D-modeller gjør det enklere å diskutere alternative løsninger. Personer som ikke har bakgrunn i teknisk tegning vil lettere kunne forstå hvordan produktet er tenkt laget og hvordan det vil bli seende ut ferdig produsert.

Einar Øgrey Farsund AS benytter primært Autodesk Inventor Series i modelleringen. Vi har imidlertid kompetanse også på andre modelleringsprogram. Overføringen til CNC-styrte maskiner gjøres med EdgeCAM. I EdgeCAM kan verktøybaner angis, og modellen klargjøres for bearbeiding.