Automasjon

Einar Øgrey Farsund AS leverer automatiseringsutstyr til produksjonslinjer.

Ved behov kan komplette håndteringsstasjoner med roboter, gripere og paletter tilpasses kundens produksjon. Basert på en overordnet kravspesifikasjon, lages en 3D-modell som viser den tenkte løsningen. Kunden kan inspisere modellen før endelig avgjørelse om løsningskonseptet tas.