Erfaring innen montasje

Vi har opparbeidet oss en god kompetanse på montasje av likeretter- og transformatoranlegg, både på høyspent- og på lavspentside. 

Denne kompetansen ønsker vi å benytte videre på aktuelle montasjejobber.
Vi har også nær kontakt med elektrofirma, som har kompetanse relevant for denne type jobber. Vi har også høy kompetanse på montasje av HVDC-anlegg.

Av montasjejobber vi har utført kan nevnes:

 • 2021: Installation of Tronsholen Substation in Sandnes. Customer Hitachi ABB Power Grid AS
 • 2021: Site Management in Hylen Converter Station. Customer: HAPG AB
 • 2020: Transformer installation in IFA2 Interconnector Converter Station in Daedalus. Customer: ABB AB
 • 2020: Rebuilt valve cooling system in Nordlink Ertsmyra Converer Station to allow for heat recovery for salmon industry. Customer: ABB AB
 • 2020: Installation of snow catchers in NordLinkErtsmyra Converter Station. Customer: ABB AB
 • 2020: Installation of SVC Station in Skillemoen, Alta. Customer: ABB AS
 • 2020: Installation of GIS 420 kV Substation in HylenSuldalsosen. Customer: ABB AB
 • 2019-2020: Complete Electro Mechanical Installation of North Sea Link Kvilldal Station. Customer: ABB AB
 • 2019: Transformer installation in Sauda Transformer Staiton. Customer: ABB AB
 • 2010-2015: Installation at Borwin Alpha, offshore Germany (HVDC offshore substation). Customer: ABB HVDC AB
 • 2013: Montasje på Dolwin 2 (HVDC substation) in Haugesund. Kunde: ABB AS
 • 2013: Montasje på Troll A Pre-Compression Project på Kollsnes. Kunde: ABB AS
 • 2012-2013: Engineering og installasjonsarbeid på HVDC-anleggene på Dolwin Alpha (HVDC substation). Kunde: ABB HVDC AB
 • 2012: Montasje på kraftverket på Austadvika. Kunde: ABB AS
 • 2012: Montasje og prosjektledelse på to kraftverke i Kongo (Inga and Kolwezi). Kunde: ABB AB
 • 2011: Montasje på kraftverket på Vang. Kunde: ABB Kraft AS
 • 2011: Montasje på kraftverket på Mauranger. Kunde: ABB Kraft AS
 • 2011: Montasje på kraftverket på Mår, Rjukan. Kunde: ABB Kraft AS
 • 2011: Montasje på kraftverket på Iveland. Kunde: ABB Kraft AS.
 • 2010:  Montasje på kraftverket på Etne. Kunde: ABB Kraft AS.
 • 2010: Montasje på kraftverket på Brokke. Kunde: ABB Kraft AS.
 • 2010: Montasje av 132 kV-utstyr på Jørundland kraftverk, alt høyspentutstyr. Kunde: ABB Kraft AS
 • 2010: Montasje på Borwin Alpha, utenfor Tyskland (HVDC-stasjon): Kunde: ABB HVDC AB
 • 2009-2010: Montasje på Valhall-modulen i Lowestoft, England. Kunde: ABB HVDC AB
 • 2009-2010: Installation at the Valhall convertor station module in Lowestoft, England. Customer: ABB HVDC AB
 • 2009: Montasje på Valhall-stasjonen ved Elkem Aluminium Lista, 150 kV. Kunde: ABB HVDC AB
 • 2009: Installation at the Valhall convertor station at Elkem Aluminium Lista, 150 kV. Customer: ABB HVDC AB
 • 2008: Montasje på Ullandshaug 300 kV koblingsanlegg. Kunde: Lyse AS
 • 2008: Montasje på kraftstasjonen på Tryland. Kunde: ABB Kraft AS
 • 2008: Installation at the power station at Tryland. Customer: ABB Kraft AS
 • 2008: Installation at Ullandshaug 300 kV system. Customer: Lyse AS
 • 2007: Installation at Feda: convertor station, cooling system, generator, indoor and outdoor systems, transformers, switch system etc. and fire seal. Customer: ABB HVDC AB
 • 2007: Montasje på Feda: converterstasjon, kjøløeanlegg, generator, ventilhall, transformatorer, koblingsanlegg m.m. og branntetning. Kunde: ABB HVDC AB
 • 2004-2006: Montasje av likeretter og DC-skinner ved Hydro Aluminium Karmøy. Kunde: ABB Industri AS og Hydro Aluminium Karmøy
 • 2004-2006: Installation of rectifier and DC-busbars at Hydro Aluminium Karmøy. Customer: ABB Industri AS and Hydro Aluminium Karmøy
 • 2004-2005: Montasje av likeretter og DC-skinner ved Hydro Aluminium Årdal. Kunde: ABB Industri AS
 • 2004-2005: Installation of rectifier and DC-busbars at Hydro Aluminium Årdal. Customer: ABB Industri AS
 • 2003-2004: Montasje av likeretter og DC-skinner ved Hydro Aluminium Sunndal. Kunde: ABB Industri AS
 • 2003-2004: Installation of rectifier and DC-busbars at Hydro Aluminium Sunndal. Customer: ABB Industri AS
 • 2002-2004: DC-skinnemontasje, ombygging 20 kV, høyspente effektbrytere og strømskinner ved Elkem Aluminium ANS Mosjøen. Kunde: ABB Industri AS
 • 2002-2004: Installation of DC-busbars, rebuild 20 kV, high voltage efficiency switches and rails at Elkem Aluminium ANS Mosjøen. Customer: ABB Industri AS