Konstruksjon

Einar Øgrey Farsund AS har en konstruksjonsavdeling som består av åtte personer.

Vi har en dr. ingeniør maskin, flere ingeniører og totalt seks personer som kan modellere med 3D-modelleringsverktøy.

Vi har samlet en grundig erfaring i konstruksjon og modellering av maskiner, spesielt for tungindustri. Men i løpet av de siste årene har vi også laget høyhastighets produksjonslinjer og robotceller.

Vi utfører styrkeberegninger selv og ved hjelp av underleverandører. Einar Øgrey Farsund AS er sertifisert til å tilvirke og godkjenne løfteredskaper av et stort antall typer.
Vi er stadig på jakt etter å utvikle og utvide vår konstruksjonsavdeling, så ta gjerne kontakt dersom du mener du kan tilføre oss ny kompetanse og arbeidskraft!