NDT – ikke destruktiv undersøkelse av materialer og forbindelser

Vi utfører sertifisert NDT innen metodene VT (visuell), RT (røntgen), UT (ultralyd), MR (magnetpulver) og PT (penetrant).

Sertifikat: NORDTEST