Sertifisering av løfteinnredninger

Einar Øgrey Farsund AS er sertifisert som sakkyndig virksomhet innen løfteinnretninger. 

Bedriften utfører både sertifisering av nybygde produkter og periodisk kontroll. Se sertifikatet for beskrivelse av kompetanseområdene. Ta kontakt dersom du ønsker at vi skal bestå med det lovpålagte kravet om at alt løfteutstyr skal gjennomgå en årlig kontroll og sertifisering.

Leder for kontrollaktiviteten er: Arild.Syvertsen@ogrey.no / +47 94 50 10 52.

onix work
Onix Work

Onix Work