Teknisk sprengning

Einar Øgrey Farsund AS er godkjent for utførelse av teknisk sprengning.

Basert på bedriftens kompetanse på elektromekanisk montasje, har vi lagt hovedvekten på eksplosjonsarmaturer til linjeskjøting.

Vi utfører komplett montasje av disse og vi assisterer som teknisk sprengningskyndige når kunden ikke innehar denne kompetansen selv.